ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഷാൻഡോംഗ് വെന്യു പ്രിസിഷൻ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ്.

ബിസിനസ്സ്

ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, പ്രശസ്തി ആദ്യം, സമഗ്രത ആദ്യം, എല്ലാത്തരം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സമൂഹത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുക, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളെയും സേവിക്കുക.

സേവനം

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകുക, അതുല്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഗുണമേന്മയുള്ള

ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക, ഒഴിവാക്കലുകൾ ഒന്നും വരുത്തരുത്, അവരുടെ പരമാവധി ചെയ്യുക, വികസനം തുടരുക.

ആശയം

"ഉപഭോക്താവ് ആദ്യം, മുന്നോട്ട് പോകുക" എന്ന ബിസിനസ്സ് തത്വശാസ്ത്രം കമ്പനി പാലിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

1 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം വാർഷിക വിൽപ്പനയുള്ള ചൈനയിലെ ഒരു സമഗ്ര സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്ന കമ്പനിയാണ് വെന്യു.ആഗോള ഉപഭോക്താവിന് ഒറ്റത്തവണ സ്റ്റീൽ സംഭരണ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: സ്റ്റീൽ ബാർ, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്/ഷീറ്റ്, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്/ട്യൂബ്, ഫ്ലേഞ്ച്, "ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗുണനിലവാരവും സേവനവും" എന്ന തത്വത്തിന് അനുസൃതമായി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ", കമ്പനി സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി അറിയപ്പെടുന്ന നിർമ്മാതാക്കളുമായി ദീർഘകാലവും സുസ്ഥിരവുമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചു, വിവിധ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശേഖരിക്കുകയും വിപണിയുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ വിഭവങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു.ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാതാക്കളെയും അവരുടെ മത്സരശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന്, എല്ലാ ക്ലയന്റുകളുടെയും മികച്ച പങ്കാളിയായിരിക്കണം.

കമ്പനി "ഉപഭോക്താവ് ആദ്യം, മുന്നോട്ട് പോകുക" എന്ന ബിസിനസ്സ് തത്വശാസ്ത്രം പാലിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് "ഉപഭോക്താവ് ആദ്യം" എന്ന തത്ത്വത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിനായി ഒരു മഹത്തായ ബ്ലൂപ്രിന്റ് വരയ്ക്കുക!ബിസിനസ് ഫിലോസഫി: ആളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, പയനിയറിംഗ്, നൂതനമായ, തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മികവിന്റെ പിന്തുടരൽ കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന ജോലിയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെയും ഗുണനിലവാര തന്ത്രം.